Chứng quyền trong Forex là gì?

Chứng quyền là một sản phẩm chứng khoán hóa cho phép người mua quyền mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá xác định trong một khoảng thời gian xác định. Giá trị của nó phụ thuộc vào hiệu suất của tài sản cơ sở. Một tài sản cơ bản có thể là cổ phiếu, tiền tệ, chỉ số hoặc hàng hóa. Khi tài sản cơ sở hoạt động tốt, giá của chứng quyền sẽ tăng lên. Tuy nhiên, khi tài sản hoạt động không tốt, chứng quyền sẽ mất giá trị.

Các chứng quyền có thể được giao dịch trên thị trường phi tập trung hoặc trên một sàn giao dịch. Tổ chức phát hành chứng quyền thường là ngân hàng hoặc nhà giao dịch chứng khoán. Họ tính chi phí lãi suất cho chủ sở hữu của chứng quyền và họ cũng phòng ngừa những thay đổi về giá của công cụ cơ bản.

Do đòn bẩy cao nên có thể mua chứng quyền với một lượng vốn nhỏ và tạo ra một tỷ lệ phần trăm tăng đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Đây là một lý do tại sao chứng quyền được các nhà đầu tư sử dụng rộng rãi để bảo vệ danh mục đầu tư của họ. Có nhiều loại chứng quyền khác nhau. Một số trong số chúng có thể được giao dịch trên sàn giao dịch, trong khi một số khác thì không. Nếu bạn quan tâm đến việc mua chứng quyền, tốt nhất bạn nên biết một số điểm khác biệt chính của chúng.

Động lực chính tạo nên giá trị nội tại của chứng quyền là sự chênh lệch giữa tài sản cơ sở và giá thực hiện. Nếu giá của tài sản cơ sở thấp hơn giá thực hiện, giá trị nội tại của chứng quyền bằng không. Tuy nhiên, khi giá của tài sản cơ sở cao hơn giá thực hiện, giá trị nội tại của chứng quyền là dương.

Số ngày mà tài sản cơ sở dự kiến sẽ duy trì ở mức giá thực hiện cũng là một yếu tố trong giá trị của chứng quyền. Nếu số ngày đáo hạn càng ngắn thì xác suất chứng quyền đạt được giá trị nội tại càng thấp.

Để tính toán chính xác hơn, điều quan trọng là phải xem xét giá trị thời gian của chứng quyền. Giá trị thời gian giảm dần trong suốt thời gian tồn tại của chứng quyền. Khi ngày đáo hạn đến gần, giá trị của chứng quyền bắt đầu giảm.

Đồng thời, rủi ro của chứng quyền tăng lên do tài sản cơ sở có nhiều biến động. Điều này có nghĩa là nếu thị trường kỳ vọng tài sản cơ sở sẽ biến động, thì chứng quyền có thể có giá trị cao hơn nếu tài sản cơ sở giữ nguyên ở mức cũ warrant là gì. Tương tự, nếu tài sản cơ sở không biến động, chứng quyền sẽ có giá trị thấp hơn.

Số tiền đầu tư vào chứng quyền cũng là yếu tố chính quyết định giá của chứng quyền. Đặc biệt, chi phí lãi vay liên quan đến vốn được bao gồm trong giá của chứng quyền. Chi phí lãi vay làm giảm phí bảo đảm.

Có nhiều yếu tố cần xem xét trước khi quyết định có mua chứng quyền hay không. Trước khi đưa ra quyết định, điều quan trọng là phải xem xét giá và sự biến động của tài sản cơ sở. Bằng cách này, bạn sẽ có thể đánh giá rủi ro có thể xảy ra cao nhất của chứng quyền.