Tỷ giá USD / CAD cần theo dõi sau Báo cáo việc làm Canada

Hoa Kỳ quan tâm nhiều đến việc theo dõi các chỉ số kinh tế của Canada. Nhiều lợi ích kinh doanh của Mỹ, cùng với một số doanh nghiệp nhỏ hơn ở Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của Canada. Các báo cáo kinh tế Canada này có thể cung cấp nhiều thông tin cho những người quan tâm đến hoạt động của nền kinh tế quốc gia của một quốc gia cụ thể. Mặc dù sự quan tâm này là chính đáng, nhưng điều quan trọng cần nhớ là các chỉ số kinh tế này chỉ là một thước đo để đánh giá nền kinh tế của một quốc gia đang hoạt động như thế nào. Mặc dù các chỉ số có thể hữu ích để cung cấp một số hiểu biết sâu sắc về sức khỏe của nền kinh tế của một quốc gia, nhưng có rất nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến các nền kinh tế – và những lý do cơ bản ảnh hưởng đến những yếu tố này mới là điều thực sự quan trọng.

Ví dụ, một trong những chỉ số chính của nền kinh tế lành mạnh là nền kinh tế lành mạnh với tăng trưởng việc làm. Các báo cáo việc làm của Cục Thống kê Canada hàng năm sẽ cung cấp nhiều thông tin về tăng trưởng việc làm. Nhìn vào các báo cáo gần đây, có vẻ như tăng trưởng việc làm ở Canada rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, các chỉ số kinh tế gần đây của Hoa Kỳ dường như chỉ ra rằng chúng ta có thể đã trải qua một thị trường việc làm chậm lại phần nào. Điều này có thể chỉ ra rằng các báo cáo gần đây do Cơ quan Thống kê Canada phát hành hơi khác so với báo cáo việc làm quốc gia mà chúng tôi nhận được hàng tháng.

Một chỉ báo kinh tế khác cũng khá thú vị là tỷ giá hối đoái CAD / USD hiện tại. Như chúng ta đã biết, giá trị của đồng đô la Canada và đô la Mỹ đều rất nhạy cảm với những thay đổi trong tình trạng của nền kinh tế toàn cầu. Dựa trên dữ liệu lịch sử, có vẻ như CAD / USD khá nhạy cảm với những thay đổi về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu.

Nếu giá trị đồng tiền của cả Canada và Hoa Kỳ di chuyển theo các hướng khác nhau, thì điều này thường có nghĩa là thâm hụt thương mại của Canada sẽ lớn hơn và thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ sẽ lớn hơn. Sự kết hợp giữa tỷ lệ lạm phát cao và lãi suất thấp có thể góp phần làm nền kinh tế suy yếu hơn so với khi tỷ giá khá ổn định. Sự kết hợp giữa tỷ lệ lạm phát thấp và lãi suất cao có thể góp phần làm nền kinh tế yếu hơn so với khi tỷ lệ này khá ổn định.

Đây chỉ là một số lý do tại sao tỷ giá CAD / USD khá nhạy cảm với tình hình kinh tế toàn cầu. Nhưng có nhiều yếu tố đằng sau động thái này. Thứ nhất, nếu tỷ lệ này ở Hoa Kỳ thấp, thì sẽ có ít áp lực hơn đối với các công ty Canada trong việc làm cho sản phẩm của họ cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế. Mặt khác, nếu tỷ lệ lạm phát cao ở Hoa Kỳ, thì các công ty Canada có ít cơ hội để tăng giá và làm cho sản phẩm của họ cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế.

Các báo cáo gần đây mà chính phủ công bố liên quan đến cán cân thương mại của Canada cũng chỉ ra rằng thâm hụt thương mại có thể tăng lên. Một lý do có thể cho điều này là nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại. CAD là viết tắt của đơn vị tiền tệ của Canada và USD là viết tắt của đô la Mỹ. Thâm hụt thương mại liên tục giữa hai nước cuối cùng sẽ có tác động tiêu cực đến cả đồng CAD và USD.

Điều rất quan trọng là các nhà đầu tư phải theo dõi chuyển động của hai loại tiền tệ trong mối quan hệ với nhau. Nếu có khoảng cách giữa hai tỷ giá ngày càng rộng, điều này có nghĩa là đô la Canada đang mạnh lên trong khi đô la Mỹ đang yếu đi. Thời điểm xu hướng này tự đảo ngược có thể không còn sớm. Trên thực tế, đã có một số tín hiệu chỉ ra khả năng này. Các báo cáo gần đây của Cục Dự trữ Liên bang chỉ ra rằng tỷ lệ lạm phát sẽ tiếp tục duy trì, thâm hụt thương mại sẽ gia tăng và lãi suất của Mỹ có khả năng tăng.

Câu hỏi chính bây giờ là khi nào đồng CAD sẽ phục hồi trở lại các giá trị trước đó và liệu tỷ giá USD / CAD có bắt đầu suy yếu trở lại hay không. Các nhà giao dịch nên theo dõi diễn biến của nền kinh tế Canada, Australia và New Zealand vì đồng tiền của các nước này mạnh hay yếu cũng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ. Mặc dù tất cả các chỉ số kinh tế ở ba nước này đều khả quan, nhưng vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng cho thấy lãi suất sẽ tăng hay thâm hụt thương mại sẽ thu hẹp. Các chỉ số kinh tế sẽ vẫn cần phản ánh một số điểm mạnh hoặc điểm yếu để báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng trong CAD và USD.